Λίγα λόγια για την κατάθλιψη: Η κατάθλιψη, εγγράφεται ως μια κατάσταση οριακή για τη συναισθηματική διάθεση του ατόμου. Οι ρίζες της ανάγονται στην αρχαιότητα, όπου αναφέρεται πρώτη φορά ως «μελαγχολία» (μέλαινα χολή) από τον Αριστοτέλη και το Γαληνό. Αργότερα στον Όμηρο, παρουσιάζονται περιπτώσεις προσβεβλημένων ατόμων. Σημαντική είναι η αναφορά από τον Robert Burton to 17o […]