Ο καθημερινός τρόπος ζωής σήμερα περιλαμβάνει πολλές ώρες δουλειάς, άγχος, κακό ύπνο ή ελλιπή διατροφή. Όλα αυτά μας επιφέρουν αυτό που λέμε κόπωση. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που το τελευταίο διάστημα ταλαιπωρεί όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού. Πλέον εμφανίζεται ακόμα και σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Πως μπορούμε όμως να προστατευτούμε, μέσω της διατροφής, από […]