Privacy Policy

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (PRIVACY POLICY)

Αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων εφαρμόζεται η κείμενη εθνική νομοθεσία, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων από επεξεργασία, καθώς και οι συναφείς διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου (Εναρμονισμένα με τον κανονισμό ΕΕ2016/679 (GDPR).

Κατά την επίσκεψη των επισκεπτών/χρηστών στην ιστοσελίδa www.osteocare.gr προκειμένου να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, στο forum ή στο chat, είναι πιθανό να ζητηθεί να δηλώσουν τα στοιχεία που τους αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνουν οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.osteocare.gr προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν.2819/2000 καθώς και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
H ιστοσελίδα www.osteocare.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένοι σε κάποια υπηρεσία της, τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο συναλλασσόμενος έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.
Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνουν οι επισκέπτες/χρήστες οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.osteocare.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για χρήση από τον Σύλλογο Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα. Θα χρησιμοποιηθούν από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας και τον εκτελούντα (εφόσον υπάρχει) για τις αντίστοιχες υπηρεσίες και για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου. Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών , δε διατίθενται σε τρίτους.
Η ιστοσελίδα www.osteocare.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών.
Ο εγγεγραμμένος στις υπηρεσίες του www.osteocare.gr έχει δικαίωμα να ζητήσει ενημέρωση, διόρθωση, διαγραφή και μεταφορά των δεδομένων του οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας με τον Σύλλογο στο info@osteocare.gr.
Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει μόνο για τον ιστότοπο και την φυσική έδρα του Συλλόγου. Η παρούσα πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές εταιρειών τις οποίες δεν ελέγχει. Ο Σύλλογος δεν είναι υπεύθυνος για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων διαδικτυακών τόπων και συνιστάται στους επισκέπτες/χρήστες να διαβάζουν την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ιστοτόπου που επισκέπτονται ώστε να έχουν πλήρη γνώση των κανόνων και όρων της περιήγησης τους και κατ’ επέκταση της ασφάλισης των δεδομένων τους.

Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγει ο παρών ιστότοπος , είναι τα ακόλουθα:

1.Εγγραφή τακτικού μέλους
Για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικής εγγραφής στο Σύλλογο ως τακτικό μέλος ζητούνται τα εξής υποχρεωτικά στοιχεία κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας: Ονοματεπώνυμο – πατρώνυμο – Διεύθυνση φυσικού προσώπου – Πόλη – ΤΚ – Νομός – Σταθερό Τηλέφωνο – κινητό – e-mail – ημερομηνία γέννησης– Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας (αν δεν επιλεγεί η εναλλακτική της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό). Τα περί ων ο λόγος στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών φορολογικών παραστατικών και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο του ιστότοπου. Τα στοιχεία αυτά είναι απολύτως εμπιστευτικά, δε γνωστοποιούνται σε τρίτους και δε θα χρησιμοποιηθούν από τρίτους για οιονδήποτε σκοπό.

2.Εγγραφή αρωγού μέλους ή πραγματοποίηση δωρεάς προς το Σύλλογο
Για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικής εγγραφής στο Σύλλογο ως αρωγό μέλος προς το σκοπό οικονομικής ενισχύσεως του έργου του Συλλόγου, ή για τη διενέργεια δωρεάς προς τον αυτό σκοπό, απαιτείται η συμπλήρωση των ακόλουθων στοιχείων στη διατιθέμενη φόρμα: Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή επωνυμία νομικού προσώπου – Διεύθυνση φυσικού προσώπου ή έδρα νομικού προσώπου – Πόλη – ΤΚ – Νομός – Τηλέφωνο – e-mail –Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας (αν δεν επιλεγεί η εναλλακτική της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό). Τα περί ων ο λόγος στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών φορολογικών παραστατικών και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο του ιστότοπου. Τα στοιχεία αυτά είναι απολύτως εμπιστευτικά, δε γνωστοποιούνται σε τρίτους και δε θα χρησιμοποιηθούν από τρίτους για οιονδήποτε σκοπό.

3.Στοιχεία πιστωτικής κάρτας
Η χρήση πιστωτικής κάρτας από τον επισκέπτη/χρήστη για τους ανωτέρω σκοπούς (εγγραφή τακτικού μέλους, εγγραφή αρωγού μέλους ή πραγματοποίηση δωρεάς προς το Σύλλογο) χρεώνεται μόνο μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν έτερο σκοπό. Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των ανωτέρω συναλλαγών.

4.Newsletters και συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας
Για την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) του παρόντος ιστότοπου, ζητούνται τα ακόλουθα στοιχεία: Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) – Όνομα – Επώνυμο – τηλέφωνο. Ο παρών διαδικτυακός τόπος δύναται να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα, πέραν των newsletters, εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, και η παρούσα ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την εν λόγω υπηρεσία. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί, οιαδήποτε στιγμή, να ζητήσει να μη γίνεται αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική του διεύθυνση, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στη διεύθυνση: info@osteocare.gr .
Ομοίως, για την ηλεκτρονική επικοινωνία των επισκεπτών/χρηστών με τον παρόντα ιστότοπο, απαιτείται η συμπλήρωση των ακόλουθων στοιχείων στη διατιθέμενη φόρμα επικοινωνίας: Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) – Όνομα – Επώνυμο – τηλέφωνο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.
Πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδραση των επισκεπτών/χρηστών με τον ιστότοπο είναι οι εξής :

– Η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή
– Ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα
– Η ταχύτητα της σύνδεσής ας και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή.
– Βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και
– Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, Flash cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών.

Με την συγκατάθεσή των επισκεπτών/χρηστών μπορεί ο Σύλλογος να χρησιμοποιεί τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου για να αποστέλλει προωθητικά μηνύματα, ενημερώσεις ή άλλες υπηρεσίες.
Εκπλήρωση αιτημάτων: Με την συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών ο Σύλλογος χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει για να ικανοποιήσει τα αιτήματα των επισκεπτών/χρηστών για προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες.
Ο Σύλλογος ενημερώνει τους επισκέπτες/χρήστες ότι όλα τα δεδομένα που δηλώνουν οι τελευταίοι, όπου τούτο είναι απαραίτητο, κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται εντός συγκεκριμένου πλαισίου κανόνων ασφαλείας.