Η έρευνα για τα επίπεδα της βιταμίνης D στον ελληνικό πληθυσμό διεξήχθη κατά τη χρονική περίοδο Ιούνιος 2010 – Ιούλιος 2012. Στην έρευνα συμμετείχαν 970 ενήλικες με μέση ηλικία πληθυσμού τα 49.58 έτη, (εύρος, 18-86 ετών) το 87,2% ήταν 18-65 ετών. Το 72.51 % των συμμετεχόντων στη μελέτη ζούσε σε αστικές περιοχές. Μερικά από τα αποτελέσματα που […]