Μετρήσεις Υπερήχων

Το πρόγραμμα του Συλλόγου μας “STOP στον Πόνο” έχει ώς σκοπό να παρέχει δωρεάν εξετάσεις υπερήχων για ολόκληρο το μυοσκελετικό σύστημα. Με τη χρήση της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας και το μηχάνημα LOGIQ e μπορούμε να διαγνώσουμε κάθε είδους πρόβλημα που βρίσκεται σε άρθρωση, σε  τένοντα ή μύ! Η εξέταση είναι ανώδυνη και συνήθως κρατάει 10 λεπτά!