Σχεδιασμός και ανάπτυξη συμπληρώματος διατροφής για την οστεοπόρωση μέσω μηχανισμών του εντερικού μικροβιώματος (OSTEOME)

Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι το εντερικό μικροβίωμα ρυθμίζει το μεταβολισμό των οστών μέσω της απορρόφησης του ασβεστίου και των άλλων μεταλλικών ιχνοστοιχείων. Επίσης, μελέτες δείχνουν ότι η ρύθμιση του εντέρου και του μικροβιώματός του μπορεί να επηρεάσει την οστική πυκνότητα και την αντοχή σε μια ποικιλία ζωικών μοντέλων και τον άνθρωπο. Παράλληλα, έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για τις αλληλεπιδράσεις πολυφαινολών – εντερικού μικροβιόκοσμου και ιδιαίτερα των φλαβονοειδών και συγκεκριμένα των κατεχινών. Μάλιστα έχει παρατηρηθεί πως μέσω του μικροβιώματος μετατρέπονται σε βιοδραστικές ενώσεις, ενώ και οι ίδιες οι πολυφαινόλες μπορούν να τροποποιήσουν τη σύνθεση του εντερικού μικροβιώματος (Cueva, 2012).

Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη καινοτόμου συμπληρώματος διατροφής για την οστεοπόρωση ενεργοποιώντας μηχανισμούς του εντερικού μικροβιώματος. Παράλληλα θα διερευνηθούν συνοδοί βιοδείκτες αποτελεσματικότητας και ανεκτικότητας. Η επιλογή των φλαβονοειδών για το συμπλήρωμα διατροφής θα πραγματοποιηθεί μέσω in vitro και in silico πειραμάτων λαμβάνοντας υπ’ όψη την επίδρασή τους στα μονοπάτια ρύθμισης των οστεοκλαστών και οστεοβλαστών. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και ανεκτικότητας του νέου συμπληρώματος θα πραγματοποιηθεί μέσω τυχαιοποιημένης κλινικής παρέμβασης.

Μοιράσου τη γνώση. Κοινοποίησε το!