Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στη θεραπεία της οστεοπόρωσης αλλά και άλλων χρόνιων νοσημάτων αποτελεί η συμμόρφωση των ασθενών στην θεραπεία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην αρχή του προβλήματος παρατηρείται σωστή συμμόρφωση, με την πάροδο όμως του χρόνου οι ασθενείς κουράζονται και παύουν να ακολουθούν τις υποδείξεις του γιατρού τους. Οι συνηθέστεροι λόγοι που προκαλούν […]