Τηλεμετρική εκτίμηση σπονδυλικής στήλης – Μια μη επεμβατική μέθοδος εκτίμησης.

Η εκτίμηση της σπονδυλικής στήλης για τον Ειδικό Ιατρό περιλαμβάνει τη κλινική και την εργαστηριακή εξέταση.
Στη περίπτωση των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης πλέον των πολύ λεπτομερών εξετάσεων της MRI: (μαγνητικής τομογραφίας) και CT: (αξονικής τομογραφίας), ευρύτατα χρησιμοποιείται η ακτινολογική εξέταση.

Τα τελευταία χρόνια ενδιαφέρον παρουσιάζει η “τηλεμετρική εκτίμηση της σπονδυλικής στήλης” – ένας νέος τρόπος, απλής, μη επεμβατικής εξέτασης χωρίς ακτινοβολία, που υποκαθιστά τον ακτινολογικό έλεγχο, αποτελεσματικά.

Τι αποτυπώνει η εξέταση αυτή:

Α. Τη συνολική εικόνα της σπονδυλικής στήλης (Σ.Σ) στο χώρο (posture). Δηλαδή:

  •  κυφωτικές και λορδωτικές σχέσεις της Σ.Σ.
  • σκολίωση
  • λεκάνη

Β. Το εύρος κίνησης της σπονδυλικής στήλης (Σ.Σ) – (δυναμική εκτίμηση).

– ROM: κάμψη – έκταση
πλάγια κάμψη
κλίση της λεκάνης

Γ. Λειτουργική εκτίμηση: Loadet test – (Matthias test).

Αξιολόγηση αντοχής της Σ.Σ. του ασθενούς σε καταπόνηση.

Δ. Ελεύθερη εκτίμηση της αυχενικής μοίρας της Σπονδυλικής στήλης και άλλων αρθρώσεων (π.χ. αγκώνας).

Η πολυδιάστατη αυτή χρήση της “τηλεμετρικής εκτίμησης” κάνει τη συσκευή αυτή χρήσιμο εργαλείο για τον Ειδικό, που μπορεί να το χρησιμοποιήσει εύκολα στην εκτίμηση ασθενών με προβλήματα σπονδυλικής στήλης. Η αρχική εκτίμηση μπορεί να καθορίσει το επίπεδο της δυσλειτουργίας της Σ.Σ. και να κατευθύνει τη θεραπεία (συντηρητική ή χειρουργική). Ο επανέλεγχος με τη συσκευή μπορεί να εκτιμήσει τη νέα κατάσταση του ασθενούς και να βαθμολογήσει την επιτυχία του θεραπευτικού πλάνου που εφαρμόσθηκε.

Η εύκολη χρήση της συσκευής και η καλή της ανοχή από τον ασθενή, βοηθάει στη συχνή χρήση της. Χρησιμοποιείται ευρύτατα σε:

  • ασθενείς που υποφέρουν από οστεοπόρωση, (με ή χωρίς κάταγμα σπονδύλων), ασθενείς που έχουν σκολίωση ή ανατομικές αποκλίσεις της σπονδυλικής στήλης.
  • προγράμματα Ιατρικής Αποκατάστασης και προγράμματα θεραπευτικής άσκησης με στόχο τη λειτουργική εκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς και τη συχνή επανεκτίμηση του θεραπευτικού προγράμματος.
  • ελέγχους σκολίωσης παιδιών σε σχολεία (screening school προγράμματα).

Μελέτες που έχουν γίνει χαρακτηρίζουν την αξιοπιστία και την ακρίβεια της συσκευής, εξ ίσου υψηλές όσο της ακτινολογικής εικόνας. Υπερτερεί δε ως εργαλείο, αφού δίνει και δυναμική εκτίμηση της σπονδυλικής στήλης, στη καθημερινή ιατρική πράξη.

Συμπερασματικά θα λέγαμε πως η τηλεμετρική εκτίμηση της σπονδυλικής στήλης είναι ένα χρησιμότατο εργαλείο εκτίμησης λειτουργικότητας, (δυναμικής και στατικής) της Σπονδυλικής Στήλης, με χαμηλό κόστος για το σύστημα υγείας και αδιαπραγμάτευτο όφελος για την υγεία του ασθενούς, αφού υποκαθιστά το συχνό ακτινολογικό έλεγχο.

Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στον NCI Press Release – ΑΥΓ 2000 και αφορούσε 5.466 γυναίκες, απεδείχθη ότι ο συχνός ακτινολογικός έλεγχος για παρακολούθηση της σκολίωσης, οδήγησε σε 70% υψηλότερο ρίσκο εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Αναζητήστε λοιπόν τη «λειτουργική εκτίμηση» της σπονδυλικής στήλης από εξειδικευμένους φυσιάτρους ή ορθοπεδικούς ιατρούς!

Συμβουλεύει ο κος Κωνσταντίνος Τζιτζικώστας, Ιατρός – Ειδικός Φυσίατρος, Επιστημονικός Δ/ντης Ινστιτούτου, ARCOS – Ιατρική Αποκατάσταση

Μοιράσου τη γνώση. Κοινοποίησε το!