Ο δρόμος για την επιτυχία κρύβει μικρά μυστικά

Οδηγίες για παιδιά Γ’ Λυκείου:

Το περίπλοκο σύστημα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η έλλειψη πληροφόρησης είναι δυο παράγοντες που επιτείνουν την ανάγκη των υποψήφιων να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί στις επιλογές που θα κάνουν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Τι πρέπει να γνωρίζω;

Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι η επιλογή κατεύθυνσης, καθώς είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές να γνωρίζουν τα επιστημονικά πεδία που μπορούν να δηλώσουν από την κάθε κατεύθυνση και, κατ’ επέκταση, τις σχολές τις οποίες περιέχει το κάθε επιστημονικό πεδίο.

Το 1ο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει τις Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, το 2ο τις Θετικές Επιστήμες (π.χ. Μαθηματικό, Φυσικό, Χημικό κ.ά.), το 3ο περιλαμβάνει τις Επιστήμες Υγείας, το 4ο τις Τεχνολογικές (Πολυτεχνεία) και το 5ο τις Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης.

Το μάθημα ελεύθερης επιλογής. Τι πρέπει να προσέξω;

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς οι μαθητές θα πρέπει επιλέξουν σε ποιο μάθημα ελεύθερης επιλογής επιθυμούν να εξεταστούν πανελλαδικά, το λεγόμενο «6ο μάθημα».

Κι εδώ χρειάζεται προσοχή καθώς το μάθημα αυτό μπορεί να τους δίνει τη δυνατότητα να δηλώσουν ένα επιστημονικό πεδίο στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση από τη δική τους κατεύθυνση (π.χ. οι μαθητές της Θεωρητικής που επιλέγουν τη Βιολογία Γενικής Παιδείας μπορούν να δηλώσουν σχολές του 3ου επιστημονικού πεδίου).

Στην περίπτωση αυτή, βέβαια, οι μαθητές χάνουν μόρια για τις σχολές του επιστημονικού πεδίου που δεν είναι συμβατό με την κατεύθυνσή τους.

«Μαρκάρετε» τα ημερολόγιά σας!

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς υπάρχουν κάποιες σημαντικές ημερομηνίες που οι μαθητές πρέπει να έχουν υπόψη τους:
Οι τελειόφοιτοι θα κληθούν, το αργότερο 10 ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων του Β’ τετραμήνου, να δηλώσουν αν θα εξεταστούν πανελλαδικά στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, μάθημα απαραίτητο για όσους επιθυμούν να δηλώσουν τις Οικονομικές και Αστυνομικές σχολές του 5ου επιστημονικού πεδίου.

Η ημερομηνία αυτή είναι καταληκτική, αλλά οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν από την αρχή της χρονιάς αν θα επιλέξουν το μάθημα αυτό, για να μπορέσουν να δώσουν την απαραίτητη βαρύτητα στο διάβασμά τους.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν και όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να επιλέξουν ειδικό μάθημα (ξένες γλώσσες, σχέδιο, αρμονία κλπ).

Στις αρχές Φεβρουαρίου θα κληθούν να δηλώσουν αν θα εξεταστούν πανελλαδικά σε ειδικό μάθημα και σε ποιο. Σημειώνουμε εδώ ότι σε αρκετές σχολές (π.χ. Ναυτιλιακά) τα Αγγλικά μπορούν να ανεβάσουν το βαθμό του υποψηφίου έως και 2.000 μόρια. Τονίζουμε, επίσης, ότι η δήλωση για το ειδικό μάθημα δεν είναι δεσμευτική.

Αν, όμως δεν το έχει δηλώσει το Φεβρουάριο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εξεταστεί σε ειδικό μάθημα στο τέλος.
Τέλος, οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για στρατιωτικές σχολές, θα πρέπει να δηλώσουν στις αρχές, περίπου, Φεβρουαρίου, στο σχολείο τους, σε ποιες στρατιωτικές επιθυμούν να εισαχθούν και με ποια σειρά τις επιθυμούν.

Όπως και για τα ειδικά μαθήματα, οι υποψήφιοι, που ενδιαφέρονται έστω και λίγο για τις στρατιωτικές σχολές, καλό είναι να τις δηλώσουν και πάντα έχουν την επιλογή στο τέλος να μην πάνε να εξεταστούν στα αθλήματα ή να μην τις δηλώσουν καθόλου στο μηχανογραφικό τους.

Για τη σωστή και έγκυρη ενημέρωσή τους, οι μαθητές και οι γονείς τους καλό είναι να επισκέπτονται συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, για να μπορούν να έχουν ολοκληρωμένη και έγκυρη ενημέρωση για τις εναλλακτικές λύσεις που έχουν καθώς και βοήθεια στις επιλογές που θα χρειαστεί να κάνουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και στο τέλος, κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου.


Συμβουλεύει ο Νίκος Παυλάκος, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, MSc. – Διευθύνων Σύμβουλος «ORIENTUΜ-Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας»

Μοιράσου τη γνώση. Κοινοποίησε το!