Έρευνα για τη βιταμίνη D στην Ελλάδα

Η έρευνα για τα επίπεδα της βιταμίνης D στον ελληνικό πληθυσμό διεξήχθη κατά τη χρονική περίοδο Ιούνιος 2010 – Ιούλιος 2012. Στην έρευνα συμμετείχαν 970 ενήλικες με μέση ηλικία πληθυσμού τα 49.58 έτη, (εύρος, 18-86 ετών) το 87,2% ήταν 18-65 ετών. Το 72.51 % των συμμετεχόντων στη μελέτη ζούσε σε αστικές περιοχές.

Μερικά από τα αποτελέσματα που κατέδειξε η έρευνα είναι:

1.      Δεν υπάρχει διαφορά στα επίπεδα της βιταμίνης μεταξύ των κατοίκων αστικών και αγροτικών περιοχών τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες. Το χειμώνα και την άνοιξη οι κάτοικοι των αστικών περιοχών έχουν υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης σε σχέση με τους κατοίκους των αγροτικών.

2.      Τα άτομα φυσιολογικού βάρους έχουν υψηλότερη βιταμίνη σε σχέση με τα παχύσαρκα άτομα (οι παχύσαρκοι κινδυνεύουν να έχουν βιταμίνη κάτω από 20ng/mL, 1 ½ φορά περισσότερο από τα μη παχύσαρκα άτομα).

3.      Τα επίπεδα της βιταμίνης αυξάνονται το καλοκαίρι και το φθινόπωρο σε σχέση με το χειμώνα και την άνοιξη.

4.      Η βιταμίνη D μειώνεται στις μεγαλύτερες ηλικίες.

5.      Τα άτομα που έχουν βιταμίνη D ≥20ng/mL έχουν υψηλότερες τιμές SOS, σε σχέση με τα άτομα που έχουν D ≤20ng/mL.

6.      Τα άτομα που έχουν βιταμίνη D ≥20ng/mL έχουν εκτίθενται περισσότερες ώρες στον ήλιο το καλοκαίρι και κάνουν περισσότερα λεπτά τη μέρα κάποια οργανωμένη φυσική δραστηριότητα, σε σχέση με τα άτομα που έχουν D ≤20ng/mL.

Μοιράσου τη γνώση. Κοινοποίησε το!