Δυσμορφίες προσώπου

Κάθε παρέκκλιση από την αρμονική, στις αναλογίες, σχέση των στοιχείων του προσώπου (χείλη, μάτια, αφτιά) μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν δυσμορφία. Κάθε κατάσταση που διαμορφώνει μια δυσάρεστη εικόνα του πάσχοντος σ’ αυτόν που τον παρατηρεί αλλά και πολλά υποκειμενικά ενοχλήματα στον ίδιο τον πάσχοντα.

Η εικόνα αυτή οφείλεται σε ασυμμετρία των οστών του προσώπου δύσκολα αναγνωρίσιμη, τα οποία όμως παρασύροντας τα μαλακά μόρια καθιστούν την ασυμμετρία εμφανή και συνεπώς ενοχλητική για τον πάσχοντα.

Αιτίες

Η ασυμμετρία αυτή των οστών προέρχεται άλλοτε από διαταραχή στα κέντρα ανάπτυξης των οστών του προσώπου κατά την εμβρυική περίοδο, οπότε χαρακτηρίζονται ως γενετικής αιτιολογίας ορθογναθικές ανωμαλίες, ενώ άλλοτε είναι αποτέλεσμα τραυματισμού ή συγκεκριμένων παθήσεων των οστών σε αρκετά μικρότερο ποσοστό.

Στην πρώτη περίπτωση διάφορες αιτίες καθώς επιδρούν στα κέντρα ανάπτυξης των οστών του προσώπου, κυρίως της κάτω γνάθου, διεγείρουν προς τη μη φυσιολογική ανάπτυξη αυτής που αρχίζει να γίνεται ορατή στις ηλικίες των 8-10 ετών και μεγεθύνεται παράλληλα με την ανάπτυξη του παιδιού μέχρι την ηλικία των 16 ετών.

Σημαντικό πρόβλημα που δημιουργείται στο παιδί όλα αυτά τα χρόνια είναι το ψυχολογικό λόγω της έντονης προσέλκυσης του βλέμματος του περιβάλλοντος στην ασυμμετρία του πάσχοντος. Εκτός του αισθητικού ωστόσο, συνυπάρχει και το λειτουργικό πρόβλημα της κακής μάσησης, γιατί τα δόντια ακολουθώντας την ασύμμετρη ανάπτυξη των οστών χάνουν την μεταξύ τους προσαρμογή και έτσι δεν επιτυγχάνεται η σωστή μάσηση της τροφής κι επομένως η σωστή σίτιση του παιδιού.

Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση όλων αυτών των δυσμορφιών γίνεται μετά την ολοκλήρωση της αναπτύξεως των οστών μετά τα 16 έτη, χειρουργικά και με επιτυχία. Μετά τις κατάλληλες μετρήσεις, σε εκμαγεία και ακτινογραφίες και την εφαρμογή της ενδεδειγμένης κατά περίπτωση τεχνικής, από τον ειδικό Στοματο – Γναθοπροσωπικό χειρουργό γίνονται οι κατάλληλες τομές στα οστά και τα οστικά τμήματα μετακινούνται τόσο ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Δυσμορφίες κάτω γνάθου

Οι δυσμορφίες της κάτω γνάθου κατατάσσονται βασικά σε τρεις κατηγορίες κάθε μια των οποίων εμφανίζει πλήθος υποομάδων ή και συνδυασμό αυτών.

  1. Προγναθισμός όπου προέχει το γένειο περισσότερο του φυσιολογικού
  2. Υπογναθία όπου υπολείπεται το γένειο σε προσθιοοπίσθια σχέση(Σχήμα 1γ)
  3. Πλαγιογναθισμός όπου παρεκκλίνει το γένειο δεξιά ή αριστερά ως προς τη μέση γραμμή του προσώπου.

Συμβουλεύουν οι: Φανή Κουμουρά, Αν. Διευθύντρια, Στοματογναθοπροσωπικός Χειρουργός και ο Ορέστης Τσέλκας, Στοματογναθοπροσωπικός Χειρουργός

Μοιράσου τη γνώση. Κοινοποίησε το!