Μετρήσεις Κύφωσης & Σκολίωσης

Οι εξετάσεις Κύφωσης – Σκολίωσης απευθύνονται σε παιδιά γυμνασίου και λυκείου καθώς και σε ενήλικες με εγκατεστημένη οστεοπόρωση. Πραγματοποείται με κλινική εξέταση από εξειδικευμένους επιστήμονες/ορθοπαιδικούς εθελοντές του συλλόγου. Η εξέταση διαρκεί 10 λεπτά και είναι εντελώς ανώδυνη. Τέλος, τα παιδιά είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από τους γονείς και κηδεμόνες τους για να πραγματοποιήσουν την εξέταση.