Συσχέτιση του δείκτη μάζας σώματος με προοπτικό κίνδυνο κατάγματος σε Ελληνικό γυναικείο πληθυσμό

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Είναι γνωστό ότι ο χαμηλός Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο οστεοπορωτικών καταγμάτων, ιδιαίτερα δε για τα κατάγματα του ισχίου αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου από την οστική πυκνότητα.

Από την άλλη μεριά, πρόσφατες μελέτες συσχετίζουν την παχυσαρκία με αυξημένο κίνδυνο κατάγματος παρά την αυξημένη οστική πυκνότητα των παχύσαρκων.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η συσχέτιση του ΔΜΣ με τον αλγόριθμο FRAX σε ελληνικό πληθυσμό.*

ΜΕΘΟΔΟΙ:

Στα πλαίσια των εξορμήσεων του Συλλόγου Υποστήριξης Ασθενών με Οστεοπόρωση σε όλη την Ελλάδα καταγράφηκαν τα δημογραφικά στοιχεία 673 γυναικών μέσης ηλικίας 61.5 ετών (40-91 ετών), πραγματοποιήθηκε κατανομή τους σε ομάδες ανάλογα με το ΔΜΣ και συσχέτιση της κάθε ομάδας με τον απόλυτο κίνδυνο κατάγματος του αλγορίθμου FRAX.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Ο κίνδυνος μείζονος οστεοπορωτικού κατάγματος ανά ομάδα ΔΜΣ είναι <20=8.3%, 20-25=34.6%, 25-30=16.3%, >30=9.7% ενώ για κάταγμα του ισχίου 16.7%, 33.5%, 40.0% και 30.1% αντίστοιχα.

Επιπρόσθετη ανάλυση ως προς την ηλικιακή ομάδα δείχνει ότι ο κίνδυνος αυξάνει ιδιαίτερα μετά την ηλικία των 60 ετών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Η προοδευτική αύξηση του ΔΜΣ συσχετίζεται με αυξημένο μελλοντικό κίνδυνο κατάγματος, ιδίως του ισχίου.

* Ο αλγόριθμος FRAX είναι ένα απλό υπολογιστικό διαδικτυακό εργαλείο υπό την αιγίδα του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, που ενσωματώνει κλινικούς παράγοντες κινδύνου με ένα ποσοτικό τρόπο, για τον υπολογισμό της 10ετούς ατομικής πιθανότητας κατάγματος ισχίου ή οποιουδήποτε μείζονος οστεοπορωτικού κατάγματος (κλινικά σπονδυλικά, καρπού, βραχιονίου και ισχίου).

Μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι επιτρέπει την εκτίμηση του μελλοντικού καταγματικού κινδύνου ακόμα και χωρίς να είναι γνωστή η οστική πυκνότητα ενός ατόμου.

 

Συμβουλεύει η Καλλιόπη Λαμπροπούλου-Αδαμίδου, M.D, M.Sc., Ειδικευόμενη Ιατρός, Γ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών ΓΝΑ ΚΑΤ, Συνεργάτης Εργαστηρίου Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ. Γαροφαλίδης» Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ΓΝΑ ΚΑΤ

Μοιράσου τη γνώση. Κοινοποίησε το!