Αλγοδυστροφία

Συμβουλεύει ο κος Κων/νος Διον. Σταθόπουλος, Χειρ.Ορθοπεδικός

Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας (ΕΕΧΟΤ), της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (ΕΕΜΜΟ), καθώς και της International Society of Musculoskeletal & Neuronal Interactions (ISMNΙ),συνεργάτης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο ΠΜΣ ¨Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών” και του Ερευνητικού Εργαστηρίου Έρευνας και Εκπαίδευσης “Θ. Γαροφαλίδης”.

Τι είναι η αλγοδυστροφία;

Ο όρος αλγοδυστροφία χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές στο παρελθόν στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία για να περιγράψει επώδυνα σύνδρομα των άνω ή κάτω άκρων, που εισβάλλουν άλλοτε αιφνίδια και χωρίς προηγούμενο ιστορικό κάκωσης και άλλες φορές μετά από τραυματισμό ή καταγμα ή κάποιου είδους ελάσσωνα ορθοπαιδική επέμβαση. O όρος συναντάται σε ιατρικά κείμενα του 17ου και 18ου αιώνα, όπου είχε αρχικά συσχετιστεί με κάκωση περιφερικού νεύρου, ενώ στις αρχές του 20ου αιώνα ο Sudeck τον χρησιμοποίησε για να περιγράψει ένα επώδυνο σύνδρομο ως επιπλοκή μετά από κάταγμα άκρου χωρίς τραυματισμό νεύρου. Ο όρος περιοχική (παροδική) οστεοπόρωση αντίθετα, χρησιμοποιήθηκε στην αγγλική βιβλιογραφία το 1959 από τους Curtis και Kincaid οι οποίοι περιέγραψαν μια μικρή σειρά 3 γυναικών που εμφάνισαν πόνο στο ισχίο και οστεοπενία στο τελευταίο τρίμηνο της κύησης, των οποίων τα συμπτώματα και οι ακτινολογικές αλλαγές εξαφανίστηκαν αυτόματα μετά από μερικούς μήνες.  Σήμερα είναι σαφές ότι αλγοδυστροφία και παροδική οστεοπόρωση αποτελούν διακριτά σύνδρομα, τα οποία ως κοινό χαρακτηριστικό μπορεί να έχουν σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή την ακτινολογική εικόνα οστεοπενίας των προσβεβλημένων οστών, εντούτοις όμως  παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές και δεν θα πρέπει να συγχέονται μεταξύ τους.

Μοιράσου τη γνώση. Κοινοποίησε το!